Skjaldarmerkið Embætti yfirdýralæknis - fyrirsögn Merki embættis yfirdýralæknis
Fara á forsíðu Netföng Viðbragðsáætlanir Starfsmannabrunnur
 

GAGNLEGIR TENGLAR

Yfirdýralæknisembætti annarra landa

Ástralía - Commonwealth Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF)
Bandaríkin - U.S. Department of Agriculture: Animal and Plant Health Inspection Service (USDA/APHIS)
Bretland - Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)
Danmörk - Veterinær- og Fødevaredirektoratet
Finnland - Ministry of Agriculture and Forestry - Veterinary and Food Department
Frakkland - Ministry of Agriculture and Fisheries
Holland - Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries
Írland - Ministry of Agriculture
Kanada - Ministry of Agriculture and Agri-Food Canadian Food Inspection Agency
Noregur - Animal Health Authority
Svíþjóð - National Veterinary Institute Swedish Board of Agriculture
Sviss -Federal Veterinary Office
Þýskaland - Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML)

Listi yfir yfirdýralæknisembætti annarra landa - OIE

Landbúnaðarráðuneytið og undirstofnanir

Landbúnaðarráðuneytið
Aðfangaeftirlitið
Bændaskólinn á Hólum
Garðyrkjuskóli ríkisins
Hagþjónusta landbúnaðarins
Héraðsskógar
Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri
Landgræðsla ríkisins
Rannsóknastofnun landbúnaðarins
Skógrækt ríkisins
Veiðimálastjóri
Veiðimálastofnun
Yfirkjötmat ríkisins

Ýmsar innlendar og erlendar stofnanir

Fiskistofa
Hollustuvernd
Lyfjastofnun
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum
Umhverfisstofnun

EFSA (European Food Safety Authority)
OIE (Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin)
WTO (Alþjóðaviðskiptastofnunin)
EFTA
EMEA (Evrópska lyfjastofnunin)
Codex alimentarius (alþjóðastaðlaráðið)
FAO
Ýmsir vefir um gin- og klaufaveiki

Dýralæknafélög á Norðurlöndum

Dýralæknafélag Íslands

Den danske dyrlægeforening
Den norske veterinærforening
Sveriges Veterinärförbund
Finlands Veterinärförbund

Dýralæknaháskólar

Den kgl. veterinær og landbohøjskole

Norges veterinærhögskole
Sveriges lantbruksuniversitet
Faculty of veterinary medicine, Finland

Ýmis samtök

British Veterinary Association (BVA)

British Small Animal Veterinary Association (BSAVA)
Federation of Veterinarians of Europe
World Veterinary Association (WVA)
World Association for the History of Veterinary Medicine
World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)

-

Embættið
Fróðleikur
Matvælaöryggi
Heilbrigði dýra
Dýravernd
Dýralyf
Inn- og útflutningur
Varnarhólf
Lög og reglur
Erlend samskipti
Tenglar
Spurningar og svör
English version

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embætti yfirdýralæknis  Sölvhólsgötu 7  150 Reykjavík   sími 560 9750  símbréf 552 1160