Skjaldarmerkið Embætti yfirdýralæknis - fyrirsögn Merki embættis yfirdýralæknis
Netföng Viðbragðsáætlanir Starfsmannabrunnur
 

Ýmis eyðublöð, gátlistar og fleira (fyrir dýralækna)

Yfirdýralæknir er landbúnaðarráðherra og ríkisstjórn til ráðuneytis um allt er varðar heilbrigðismál dýra og hollustuhætti við framleiðslu og meðferð búfjárafurða.

Helstu störf og starfsskyldur yfirdýralæknis
Yfirstjórn og eftirlit með störfum héraðs-, sérgreina- og annarra dýralækna.
Yfirumsjón með heilbrigði dýra.
Yfirumsjón með sjúkdómavörnum.
Yfirumsjón með forvörnum og fræðslustarfi um búfjársjúkdóma.
Yfirumsjón með inn- og útflutningi lifandi dýra, erfðaefnis og búfjárafurða.
Yfirumsjón með heilbrigði sláturdýra, heilbrigðiseftirliti í sláturhúsum og framleiðslu mjólkur.
Skipulagning, gagnaöflun og skýrslugerð varðandi dýrasjúkdóma.
Samskipti við alþjóðastofnanir og önnur yfirdýralæknisembætti.

Hjá embætti yfirdýralæknis starfa
Yfirdýralæknir
Aðstoðaryfirdýralæknir
Sérgreinadýralæknar
Sóttvarnardýralæknir
Héraðsdýralæknar
Eftirlitsdýralæknar
Framkvæmdastjóri
Rannsóknadeild dýrasjúkdóma

Skipurit embættis yfirdýralæknis Pdf skjal (56 KB)
Word skjal (31 KB)

Netföng

Útgefið efni á vegum embættisins

Hér er sýnishorn af bæklingum sem embættið hefur gefið út (pdf skjöl)

Verjum íslenska dýrastofna - Gin og klaufaveiki (782 KB)
Protect Icelandic animals - Foot and mouth disease (816 KB)
Verndum heilsu okkar og dýranna - Rjúfum smitleiðir (1,10 MB)
Warning - Keep animal diseases out (1,65 MB)

Embætti yfirdýralæknis
Fróðleikur
Matvælaöryggi
Heilbrigði dýra
Dýravernd
Dýralyf
Inn- og útflutningur
Varnarhólf
Lög og reglur
Erlend samskipti
Tenglar
Spurningar og svör
English version

 

 

 

 

 

 

 

 

Embætti yfirdýralæknis  Sölvhólsgötu 7  150 Reykjavík   sími 560 9750  símbréf 552 1160