SMITTEVERN

Anbefalinger til passasjerer med skip med hensyn til smittsomme dyresykdommer

Mange smittsomme dyresykdommer sprer seg lett med levende dyr og dyreprodukter som rått kjøtt og melk. Likeledes kan infeksjonen spres med mennesker, klær og skotøy. Det samme gjelder uvaskede biler.

Det er derfor veldig viktig at alle reisende tar alle forholdsregler for å forhindre at smittsomme dyresykdommer spres til Island.

Veterinærdirektøren oppfordrer alle reisende som kommer til Island om å følge disse forholdsreglene nøye.

1. Det er et ABSOLUTT FORBUD mot å ta med rå kjøttvarer eller melkeprodukter til Island. Melkeprodukter kan tas med hvis de er tydelig merket "GJENNOMKOKT/STERILISERT" eller "PASTEURISERT/LAGET AV PASTEURISERT MELK". Vennligst klarér varene i tollen hvis du har matvarer i bilen eller i bagasjen.
2. Kun rene klær og skotøy som ikke har vært brukt på gårdsbruk eller i nærheten av gårdsdyr kan tas med og benyttes på Island.
3. Kun rene biler og kjøretøyer kan tas med til Island. Er de skitne ved ankomst, vil de bli vasket og desinfisert på eiers regning. Det er forbudt å ta med kjøretøyer eller tilhengere som har vært brukt til dyretransport.
4. Det er forbudt å ta med levende dyr til Island.
5. De første to dagene på Island bør direkte kontakt med dyr unngås.

Merk at det ved ankomst til Island vil bli gjennomført nødvendige tiltak før tollklarering. Dette vil innbefatte inspeksjon av biler og bagasje og desinfeksjon av kjøretøyer, og kan ta litt tid og vil i enkelte tilfeller medføre omkostninger.

Vi takker for samarbeidet og din forståelse for våre anstrengelser for å holde Island fritt for smittsomme dyresykdommer.

Engelsk
Islandsk